Referat af General forsamling  5/2 2018
 

Sted : Lille sal på Landbohjem

Fremmødte fra bestyrelsen: Bent, Jeanett, Lisett, Susanne, Natalie, Roland, Patrick, Betinna, Chalotte, Stefanie, Sven og HH

Øvrige: 28 personer

- Der startes med et kort velkommen ved Bent

- Fælles sang " Det er så koldt derude"

- Valg af dirigent blev Peter Hell

- Valg af protokolfører blev HH

- Bent, afgående formand, starter med at takke alle de frivilige kræfter i foreningen.Fremhævder alle de voksende hold pga. Hallen. Klonklusion må være at der har været behov for hallen i holbøl.Samt den profesionelle springgrav tiltrækker folk lang vejs fra. Erkender det var et stort arbejde i at flette alle aktiviteterne sammen med hal timer, men nu står den der, så opfordring fra Bent er , op af sofaen, hallen ska holdes igang, der er plads til flere.

- Patrick kommer med nogle hurtige  facks fra 2017

Overskud fra bondebal 33000kr , blev brugt til inventar i omklædning.

Skåret i omkostninger, bla. gennemgået forsikringer . Skåret i godt gørelse i bestyrelsen

Fremgang i medlemstal på 55% , 158 nye medlemmer

- Roland,  Fodbold

Fodbold havde 3 hold i 2017. Sluttede på en anden plads.forår ( tabte ingen kampe,men man kommer desværre ikke videre med uafgjort )

Har fået nye trøjer sponsoreret af. Transcargo

                                                        Åbenrå havn

                                                        Super dæk Padborg

                                                        Sportsmaster

                                                        Nybolig  

Der er ca 20-25 seniore, og 10-12  juniore. I efteråret fik oldboys klø, så der prøves at laves et mix hold istedet i 2018.

Øvrige planer er at starte et U7 hold som træner om søndagen, og et U9 hold der træner omonsdagen.

Der har været langt en del energi i at få etableret noget lys på stadion, men den sag hænger pt. hos kommunen.Der har lovet at komme med en afgørelse inden sommer 2018.

- Stefanie, Fitness

De er blevet fan af Facebook, og bruger det til annoncering. De havde den helt store flytning, til de nye lokaler på første sal ved hallen, i uge 30. De fandt man så ud af, at det var rigtig dårlig planlagt, da det var midt i ferie tid , og mange af de frivilige kræfter havde ikke tid. Ellers er de meget glade for de nye lokaler, hvor der er højt til loftet. Der er kommet to nye instruktører. Mandag er den eneste dag i ugen hvor der er instruktør . I 2017 hva der 54 aktive medlemmer, og 64 i starten af 2018. Der er stor tak til Pedel Thorkild for den store indsats ved hele flytningen. 

- Jeanett, Dilletant

Dilletant fik 15000 kr af Nordea fonden til nye mikrofoner, der er ialt købt 10 nye mikrofoner, i samarbejde med Friskolen. I 2017 var der ca 200-250 tilskuere, og det er en rekord. Der kommer flere nye skuespillere til , også under 30, så pt er der flere under 30 end over 30. De er spændte på den nye scene på Lanbohjemmet. Næste forestilling er den 10 marts 2018. Alle er velkommen.

- Natalie og Charlotte, Gymnastik

Se har fået masser af nye instruktører, og det er bar super. De går fra 10 til over 30 instruktører/samt hjælpe instruktører. De prøver på at være mere synlig, og holde flere instruktør møder. Program for forårsopvisning er delt ud til borderne . Stor glæde af samarbejdet med Aabenraa komunes fritidsråd.

Rinkenæs syntes det er en go ide hva vi har gang i herude, så de vil gerne være med, og har bidraget med 20000 kr til en ny stortrampolin. Laver intern kursus i stortrampolin.

Det er meget vigtigt med PR.

Juletræsfest, for første gang i hallen hva en susces, der er penge i kassen. og godt fremmøde.

Forårsopvisning 2017 havde man lavet et forsøg med UV lys og det startede kl 11. med efterfølgende kaffe bord, som ikke hva nogen susces. Så i 2018 starter det kl 13 og der tilbydes aftensmad istedet for.

Forår og sommer aktiviteter, overvejer et sommer hold da der spørges til dette.

Hold udvikling:

Stor interasse på børneholdene, springbisserne er årets højdespringer. Kun for mænd startede med 2 medlemmer og er nu oppe på 16. Volley kører desværre ikke helt. Der sættes penge til ved nogle af holdene, hvor andre giver overskud.

- Patrick, Badminton/tennis

Badminton har fået en ny træner David Hansen, der er træner sammen med Gerda. Der er 42 voksne, og 6 børn til Badminton. Der er stadig plads til flere.

Tennis havde en go start , med hele 25 personer til klargøring af banen.....men desværre ingen spillere i 2017,håber på medlemmer i 2018.

- Bent, Mountainbike

Mangler stadig 10% klargøring af sporet. Vældig populær aktivitet for tiden , der er ca 270 spor i Dk. Naturstyrelsen kommer og sørger for certificeringen af de forskellige kategorier, Blå,Grøn og Sort. De måtte ændre en del af sporet, pga en spætte rede. og så oplevede de i 2017 , at halvdelen af sporet blev ødelagt af skovnings maskiner.

Den 6/9 2017 havde de løb Syd Cup med 104 deltagere. I 2018 er det den 30/5.

Moutainbike er selvstændig forening under HFIF og har egen bestyrelse, og de har lige haft engen general forsamling, hvor der blev besluttet, at melde sig ud af HFIF. De ser stadig frem til samarbejde fremover. De har besluttet at gå med ved naturskolen i Kelstrupskov nye projekt,Naturcenter. Der består af, udvidelse med en udendørs hal til en bred vifte af aktiviteter. Selve Moutainbike foreningen, har fået lovning på en såkaldt blokhytte, ude i skoven , tæt på sporet. Men ser frem til et stadigt godt samarbejde, om aktiviteter, med HFIF i fremtiden. 

- Spørgsmål fra salen:

  ...... Flere unge har spurgt til håndbold.

Svar: Hvis der viser sig der er grundlag for et håndboldhold og der er en der vil træne, så er HFIF selvfølgelig klar til at stable det på benene.

...... Hva blev der til med volley?

Svar: Desværre viser det sig at der kun er mellem 2-6 spillere, i holbøl, men der er 8 i Rinkenæs, der kunne man evt. have et samarbejde. Træner Rasmus W der både træner i Holbøl,og Rinkenæs, og selv aktiv spiller i Tinglev, er åben for samarbejde. Der arbejdes på sagen.

- Bettina, gennemgang af rengskab.og mellemstal.

       bla . 2015   215 medlemmer

              2018   289 medlemmer

- Christian D , Formand for Grænseegnens friskole

Rigtig glad for samarbejdet med HFIF.  Han på pegede at man skal huske på at, alle pengene til hallen kommer fra Holbøl, ingen offentlige tilskud. Det er noget man ka være stolte af i byen.

Lidt historie, allerede i 1992-1993 havde Holbøl ønske om en hal, på stadion, men blev afvist af kommunen. I 1995 prøvede de igen , og blev atter afvist, men de fik lov til at gennemføre deres anden prioritet, udendørs tennisbane. Så Tennisbanerne i holbøl blev bygget i 1995.

- Patricik, gennemgang af vedtægtændringerne

De blev alle godkendt, man ka se de nye vedtægter på HFIFs hjemme side.

- Patrick, indkommende forslag.

Der var ingen nye indkommende forslag

- Patrick, valg til bestyrelsen

Ny formand, på valg er Natalie, ingen modkandidater, Natalie blev valgt.

Natalie præsenter kort sig selv, og peger efterfølgende på Patrick som næstformand. Han vil bliv valgt ind ved næst-kommende Bestyrelsesmøde.

Øvrige på valg er :

Kasserer, Bettina genvalgt

Fitness, Stefanie genvalgt

Festudvalg, Jacob Hansen blev valgt

Dilletant:     Jacob Hansen blev valgt

Revisor: Thorkild genvalgt

- Eventuelt.

Dilletant  kalder deres anden forstilling for pensionist forestilling, det ønskes ændres til ekstra forstilling.

Der ønskes Spejle i fitness, der er fundet en løsning og der arbejdes på sagen 

Evt. rabat ved mellem af to hold. Bestyrelsen vil snarest komme med at udspil herom.

Christian D.  påpeger at der er Byfest udvalgs møde den 20/2 kl 19 på friskolen. Er stolt af samarbejdet mellem skolen og HFIF ang, trænerspirer. Og der skulle lyder en stor hilsen fra skolen til den nye formand Natalie og bestyrelsen, og skolen ser frem til et godt samarbejde.

- Natalie, gaver og stor tak til de afgående formænd

Susanne L stopper delvist i gymnastik, efter en kæmpe indsats. Hun er stadig aktiv i fritidsrådet i Aabenraa kommune.

Jeanett stopper i bestyrelsen, festudvalg og dilletant, men fortsætter aktivt i dilletant

Bent stopper i bestyrelsen

Lisett stopper i bestyrelsen og festudvalg

Stor tak til alle, for deres kæmpe indsats.

- Natalie

Takker for go ro og orden til generalforsamlingen, og efterlyser inspiration til HFIFs 100års jubilæum. Gerda T har de gamle protokoller til rådighed, fra den gang det hele startede.

Jacob H sender sedler rundt på bordene, så de fremmødte kan komme med gode forslag til jubilæet.

Så er der kaffe og kage

HHS  

Holbøl Foredrags- og Idræts Forening | 6340 Kruså | holbol.hfif@gmail.com