Generalforsamling HFIF - 2023 (19.4 Kb)
Generalforsamling HFIF, den 03.02.2020

32 deltagere.
Velkomst ved Natalie Staffensen
 1. Velkomst
 2. Tilfredshedsundersøgelse
 3. Valg af dirigent og protokolfører
 4. Beretning for året 2019
 5. gennemgang af regnskab v. Bettina
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af udvalgsformænd
 8. Eventuelt
 9. Hvordan får vi flere medlemmer og frivillige
 10. Tak for i aften
 1. Velkomst ved Natalie
 2. Undersøgelse udfyldes.
 3. Peter Hell valgt som dirigent og Anja Hou som protokolfører.
 4. Beretninger for 2019
2019 var 100 års jubilæumsår – gennem hele året var der arrangeret arrangementer.
Sponsorater fra Sydbank på 30.000 kr. til nye fitness maskiner.
Sponsorater til nye gymnastikredskaber
Sønderhav Mødehuslegat – søgt 30.000 kr. sammen med Grænseegnens Friskole – der er yderligere givet 375.000 kr. da Sønderhav Mødehuslegat er blevet nedlagt.
 
100 års receptionen – hen over weekenden var der 100 besøgende og på selve åbningsdagen var der 60 besøgende. Dejlige minder og historier.
I 2018 modtog HFIF også en pulje penge til en airtrack – besøg af politiker Jesper Petersen.
 
Sankt Hans, prøvede noget nyt med at afholde den lidt tidligere på aftenen. God succes og heldige med vejret.
Forslag til at flytte sankthansbålet ned ved hallen fra 2020. Mere herom i løbet af foråret.
En del af overskuddet fra byfesten er brugt til at renovere skuret på stadion. Meget taknemmelige for den store hjælp.
Gallafesten – 128 voksne og 32 børn deltog.
9.995,59 kr. i underskud, men blev ikke afholdt for at tjene penge.
Lækker streetfood fra Holbøl landbohjem.
Fantastisk musik fra XLENT.
Medlemmer og instruktører blev hyldet.
 
2020: årskalender for 2020 bliver lagt ind på hjemmesiden.
 
4 hold tilmeldte i foråret. Jakob Lage, Casper Callesen og Jeanett Mammen er hjælpe trænere.
100 års Cup med besøg fra bl.a. Bov IF
Seniorer (unge) vinder 100 års Cuppen mod Kværs og seniorerne (gamle).
Efteråret også 4 hold tilmeldt. U10 holdet er blevet slået sammen med Bov IF.
Roland arbejder stadigvæk med lys på Stadion. Afventer tilbud fra flere og fra kommunen.
 
v/Jørn Nielsen
Nye maskiner i foråret, sponsoreret fra Sydbank.
Cross-Gym er startet op i sommers. Fra januar 2020 er der mellem 8 og 12 deltagere pr. gang.
Fitnessvagt hver mandag fra kl. 18.30-19.30.
Tak til instruktørerne.
 
v/Jacob Hansen
Dilettant var sidste år rigtigt godt – økonomisk løber det lige rundt.
Mangler publikum.
14. marts 2020 og 16. marts er der dilettant i år.
 
v/Charlotte Duus.
2019 har budt på mange gode oplevelser.
Mange udefrakommende medlemmer. Mange mænd på holdene. Ældreholdet er stort, gns. Alder er 76 år.
 
I 2020 har gymnastikken færre medlemmer.
- Mere PR
- Mere samarbejde – lokalt og med andre foreninger / forbund
- Flere arrangementer – events – træf – åben hal
- Mere uddannelse til instruktører
- Flere sommer – udendørs aktiviteter
- Flere hold
 
Året der gik:
- Fitness Tryday – ikke så mange besøgende i 2019
- Springbisse overnatning
- Forårsopvisning i 100 års tegn – flot udsmykning – lys og gymnastik og gode gæstehold.
- Sommer – med yoga i skoven. Og Kun for mænd i hallen
- Ny lang sæson - nye hold – nye instruktører og comeback
- 100 års Galle – fantastisk show
- Senior træf – nyt og stor succes
- Jul i Holbøl
- Jul og nytårs træninger – spring og yoga.
 
v/Claus Detlefsen
Sæsonen er i fuld gang.
15 voksne i grænsehallen og 14 i Holbøl hallen og børn i hallen om fredagen
Tennis: baneklargøring i april.
DGI dag – uden de helt store deltagere på dagen.
 
v/Svend Bennedsen
- 27 medlemmer i 2019. 16 damer og 11 herrer.
- 58 spilledage fordelt på 10 måneder – sammenlagt været 835 spillere.
- Vinkrolf – 9 lørdage hvor 149 har deltaget i alt.
- 153 flasker vin er indkøbt og fordelt på 91 røde og 62 flasker hvidvin
- 1074 havelåger
- 674 Hole in One
- der er afholdt 2 stævner i 2019.
- 1 stævne afholdes i 2020.
- vinkrolf den 2. lørdag i hver måned fra 9.30 – 11.30.
 
Der var spørgsmål til beretninger.
Ting fra 100 års receptionen er opmagasineret i kasser og kan afhentes på kommende bestyrelsesmøder. Kommer i næste lokal-nyt.
 
Sankthansbål – hvis det flyttes ned til hallen må bålet ikke være så stort.
 
 1. Regnskab v/Bettina Heesch
Krolf overskud på4861,39 kr.
Badminton overskud på 6.340,16 kr.
Fodbold underskud på 922,72 kr. – nedgang på medlemmer
Gymnastik underskud på 393,08 kr.
Fitness underskud på 13.034 kr. afskrivninger på 41.000 kr. på gamle maskiner.
Tennis 47,80 kr. i underskud
Dilettant overskud på 1792,75 kr.
Årets resultat - underskud på 16.607 kr. i alt i HFIF. Egenkapital på 356.562,00 kr.
 
 1. Indkomne forslag: Sammenlægning af kontoen til byfest med HFIF
- skyldes ændret lovgivning omkring hvidvask.
Kontoen kommer ind under HFIF’s CVR nr.
Enstemmigt godkendt.
 
 1. Valg
Fitness – Jørn genvalgt
Kasserer – Bettina genvalgt
Dilettant – Patrick Jørgensen blev valgt
Fodbold – Roland blev genvalgt
Sekretær – Patrick afgår – Stine Wrang blev valgt.
Revisor – Thorkil blev genvalgt.
 
 1. Eventuelt
Jens Peter Skjødt; 4 vigtige ting i Holbøl. HFIF, Skolen og Holbøl Landbohjem og Høker.
Husk at bruge og hjælpe hinanden.
Patrick – fra HFIF’s side føler de at de bruger alle faciliteter i byen.
Anne Marie – stor ros til bestyrelsen for flot Galla fest.
Christian Duus – som formand for friskolen – tættere samspil – skolen og HFIF.
 
 1. Hvordan får vi flere medlemmer Ideer til flere medlemmer og frivillige:
Thorkil; for mange aktiviteter kan blive for meget for mange.
Susanne Lage; vigtigere med flere medlemmer på eksisterende aktiviteter, mere fokus på det der virker. Liste med hjælp til frivilligt arbejde.
Christian Duus; endnu flere instruktører til de aktiviteter der fungerer. Kan sagtens konkurrere med sociale medier. Fange de unge der kommer tilbage fra efterskolerne. Trænerpleje?
Patrick: Flere instruktører der brænder for det – hvor finder vi dem?
Anne Marie; vigtigt med PR – sprede budskaber og gode oplevelser. Tidligere ud med info på aktiviteter.
 
 1. Patrick; Tusind tak til Jacob Hansen for det store samarbejde i bestyrelsen.
Tak til Peter Hell som dirigent og Anja Hou som protokolfører.
 

Referat af Generalforsamling 4/2 2019

Natalie bød velkommen til generalforsamling nr. 99 i HFIF.
John Jørgensen blev valgt til dirigent og Anja Hou blev valgt protokolfører

Beretning 2018 v/Natalie
- Forberedelse af jubilæumsår.
- Sponsorat DGI – airtrack 47.364 kr
- Sponsorat OK 11.145 kr
- Sønderhav Mødehuslegat 10.000 kr. til materialeindsamling til jubilæum
- Nyt gymnastikhold på tværs af HFIF, Lundtoft IF, Rinkenæs RUI og Kværs KTUIF
- Cricket Pitcher – anlagt på stadion i sommers
- Halfest september – aflyst pga. manglende tilmelding
- Jubilæumsfest Galla 14.9.2019

Fodbold: v/ Roland
- 3 hold, senior, U7 og U9
- Udendørsturnering gik godt. (for de små)
- Seniorhold blev nr. 2 i forårspuljen
- Seniorhold vandt deres efterårspulje
- U7 og U9 tilmeldt indendørsturnering
- Uge 26 – 100 års jubilæums sommercup – inviterer lokale foreninger til stadion.

Fitness, v/ Patrick
- Formandsskifte i oktober, Patrick overtog fra Stephanie, stor tak til alle
- Nyt udstyr i 2018
- Fornyet interesse for at være instruktør, 3 nye har meldt sig
- Medlemmer: 78 medlemmer pr. 31.12.2018.

Dilettant v/ Jacob Hansen
- Dilettant 2018
- Byfest
- Skt. Hans – noget nyt i 2018 med en børnetaler
- Campingfest – blev desværre aflyst.
- 100 års jubilæum –– modtaget 10.000 kr. fra Sønderhav Mødehuslegat
- 100 års jubilæums reception workshop / reception afholdt i januar
- Dilettant 2019 – 14. og 16. marts 2019 opvisning af dilettant.

Gymnastik v/Charlotte Duus
- 2018 et fantastisk år
- Ny hal – nye medlemmer – nye aktiviteter
- Fastholde de gode aktiviteter og værdier
- Årets højdepunkter
- Forårsopvisning
- Sommeraktiviteter – leg og spring – mindful walking og neuroyoga – gåture – crossgym –
kun for mænd
- GymCamp – prøvet for første gang, med gymnastik, boldspil, natløb m.m.
- 2. sæson i ny hal – børnehold, spring, voksne, seniorer
- Jul i Holbøl
- Juletræning mellem jul og nytår
- Fitness TryDay i hele Danmark – Fitness, fodbold, crossgym, yoga, Zumba, spring,
movebetter

Succes:
- Mange flere medlemmer
- Tiltrækker medlemmer fra et stort område
- Mange gode instruktører
- Samarbejde – andre lokale gymnastik foreninger – Kværs, Lundtoft og Rinkenæs
- Tværidrætsligt samarbejde i HFIF

Udfordringer:
- Flere instruktører – individualitet
o Kommunikation – sammenhold – fælles værdier / fælles følelse
- TID – fraflytning…
o Motiverer – uddanne – rekruttering af instruktører og udvalgsmedlemmer

Fremtidens Gymnastik i HFIF
- Fortsætte med det der virker
- Finde – motivere nye og gamle instruktører – udvalgsmedlemmer
- Uddannelse – erfaringsudveksling og gode rammer
- Lokalt – inaktive / overvægt / skavanker?
- Dannelse – det er samfundets skyld” – ”MeToo”
- Faciliteter

Badminton / Tennis v/Patrick Jørgensen
Tennis:
- Jens Christian og Kristian har været med til at skabe fornyet energi til tennisbanen – 11
medlemmer i 2018 i forhold til 0 medlemmer i 2017.

Badminton:
- Badminton udnytter fortsat faciliteter i grænsehallerne samt i hallen i Holbøl og antallet af
spillere er stort set uændret i forhold til 2017.

Krolf v/Svend Bennedsen
- Medlemstallet er det samme som 2017 – 29
- 6 stævner i 2018
- 9 stævner i 2019 – første og sidste er i Holbøl
- Opstart den 9. maj og 19. september afslutning med stævne – ca. 140 deltagere.

Kalender 2019 v/Nathalie Staffensen
- 4.januar 2019 – reception
- 5.-6. januar udstilling
- 5. januar juletræsindsamling
- 27. januar fitness tryday
- 2. marts gymnastik opvisning
- 8. marts Aabenraa opvisning
- 14. og 16. marts dilettant
- 1. april fodbold opstart
- 7. april udendørsarealer klubhus klargøres
- 30. maj – 2. juni byfest
- 23. juni Sankt Hans
- 29. juni 100 års cup fodbold
- 2. september – opstart af indendørsaktiviteter
- 14. september gallafest
- 7. december juletræsfest
- Uge 52 julespring

Spørgsmål til beretning?

Gerda kommenterede: mangler sport på sportspladsen – håndbold,
atletik.

Jonas Jørgensen – Problemer når man går i fitness om dagen så vælter man rundt i sko og tasker.

Torkild – Skole og HFIF i gang med instruktørspirer? Charlotte Duus – det kører fortsat og timerne
kører i skolen og praktikanterne komme med ud på holdene.

Gennemgang af regnskab v/Bettina Heesch
Pr. 31.12.2018.

Krolf overskud på 3390,47
Badminton overskud på 5084,00
Fodbold overskud på 4249,13
Gymnastik overskud på 2805,95
Fitness overskud på 2644,22
Tennis overskud på 1224,97
Dilettant overskud på 5123,70

Resultat i alt på 24.522,44

Gerda: vil gerne have regnskabet for HFIF.

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
§ 6 - formand for dilettant og event på valg i lige år – vedtaget.
Ingen indkomne forslag modtaget

Valg:
Formand – Nathalie genvalgt
Badminton / tennis – Bestyrelsen foreslår Claus Detlefsen - valgt.
Gymnastik - Charlotte Duus - genvalgt
Krolf – Svend Bennedsen genvalgt
Sekretær – modtager ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Patrick Jørgensen - valgt
Revisor Jens p. Skjødt modtager genvalg
Fitness Stephanie afgik udenfor tur – Bestyrelsen foreslår Jørn Nielsen, som blev valgt.

Eventuelt:
Christian Duus – idrætsforeningen borgerforeningen og skolen har et lille projekt kørende,
klubfaciliteter, e-sport, værested m.m., i fællesskab søges der penge dertil.

Anne-Marie – flot med alle de aktiviteter og der kommer nye ting til. Stor ros.

Jens Christian – Camping festen – måske forkert tema?

Rasmus Hansen – til festerne – for meget fokus på pengeindsamling? – for mange fester, måske
nøjes med hvert 2. år.

Christian Duus: byfesten – tvivl om hvad vi vil til eks. Byfesten, levende musik og mad og
drikkevarer koster – men byfesten løber lige rundt. Kunne man forestille sig man giver 250 kr. i
stedet for?

Byfestmøde den 18.2. hvor alle er velkommen.

John Jørgensen – vigtigt at man foreninger imellem bakker op omkring hinanden – og bruger
Høker og Landbohjem ligesom de støtter HFIF!

Natalie takkede Stephanie som formand i fitness. (Stefanie var ikke tilstede)
Ligeledes til Hans Henrik for det altid gode humør og stemning og altid givet hånd med til mange
opgaver. Vil stadig gerne hjælpe til i ny og næ.

Tak til John Jørgensen som dirigent og til Anja Hou som protokolfører.
Tak til bestyrelsen for god opbakning, ideer og samarbejde.

Tak for god ro og orden.

Referat af Generalforsamling  5/2 2018
 

Sted : Lille sal på Landbohjem

Fremmødte fra bestyrelsen: Bent, Jeanett, Lisett, Susanne, Natalie, Roland, Patrick, Betinna, Chalotte, Stefanie, Sven og HH

Øvrige: 28 personer

- Der startes med et kort velkommen ved Bent

- Fælles sang " Det er så koldt derude"

- Valg af dirigent blev Peter Hell

- Valg af protokolfører blev HH

- Bent, afgående formand, starter med at takke alle de frivilige kræfter i foreningen.Fremhævder alle de voksende hold pga. Hallen. Klonklusion må være at der har været behov for hallen i holbøl.Samt den profesionelle springgrav tiltrækker folk lang vejs fra. Erkender det var et stort arbejde i at flette alle aktiviteterne sammen med hal timer, men nu står den der, så opfordring fra Bent er , op af sofaen, hallen ska holdes igang, der er plads til flere.

- Patrick kommer med nogle hurtige  facks fra 2017

Overskud fra bondebal 33000kr , blev brugt til inventar i omklædning.

Skåret i omkostninger, bla. gennemgået forsikringer . Skåret i godt gørelse i bestyrelsen

Fremgang i medlemstal på 55% , 158 nye medlemmer

- Roland,  Fodbold

Fodbold havde 3 hold i 2017. Sluttede på en anden plads.forår ( tabte ingen kampe,men man kommer desværre ikke videre med uafgjort )

Har fået nye trøjer sponsoreret af. Transcargo

                                                        Åbenrå havn

                                                        Super dæk Padborg

                                                        Sportsmaster

                                                        Nybolig  

Der er ca 20-25 seniore, og 10-12  juniore. I efteråret fik oldboys klø, så der prøves at laves et mix hold istedet i 2018.

Øvrige planer er at starte et U7 hold som træner om søndagen, og et U9 hold der træner omonsdagen.

Der har været langt en del energi i at få etableret noget lys på stadion, men den sag hænger pt. hos kommunen.Der har lovet at komme med en afgørelse inden sommer 2018.

- Stefanie, Fitness

De er blevet fan af Facebook, og bruger det til annoncering. De havde den helt store flytning, til de nye lokaler på første sal ved hallen, i uge 30. De fandt man så ud af, at det var rigtig dårlig planlagt, da det var midt i ferie tid , og mange af de frivilige kræfter havde ikke tid. Ellers er de meget glade for de nye lokaler, hvor der er højt til loftet. Der er kommet to nye instruktører. Mandag er den eneste dag i ugen hvor der er instruktør . I 2017 hva der 54 aktive medlemmer, og 64 i starten af 2018. Der er stor tak til Pedel Thorkild for den store indsats ved hele flytningen. 

- Jeanett, Dilletant

Dilletant fik 15000 kr af Nordea fonden til nye mikrofoner, der er ialt købt 10 nye mikrofoner, i samarbejde med Friskolen. I 2017 var der ca 200-250 tilskuere, og det er en rekord. Der kommer flere nye skuespillere til , også under 30, så pt er der flere under 30 end over 30. De er spændte på den nye scene på Lanbohjemmet. Næste forestilling er den 10 marts 2018. Alle er velkommen.

- Natalie og Charlotte, Gymnastik

Se har fået masser af nye instruktører, og det er bar super. De går fra 10 til over 30 instruktører/samt hjælpe instruktører. De prøver på at være mere synlig, og holde flere instruktør møder. Program for forårsopvisning er delt ud til borderne . Stor glæde af samarbejdet med Aabenraa komunes fritidsråd.

Rinkenæs syntes det er en go ide hva vi har gang i herude, så de vil gerne være med, og har bidraget med 20000 kr til en ny stortrampolin. Laver intern kursus i stortrampolin.

Det er meget vigtigt med PR.

Juletræsfest, for første gang i hallen hva en susces, der er penge i kassen. og godt fremmøde.

Forårsopvisning 2017 havde man lavet et forsøg med UV lys og det startede kl 11. med efterfølgende kaffe bord, som ikke hva nogen susces. Så i 2018 starter det kl 13 og der tilbydes aftensmad istedet for.

Forår og sommer aktiviteter, overvejer et sommer hold da der spørges til dette.

Hold udvikling:

Stor interasse på børneholdene, springbisserne er årets højdespringer. Kun for mænd startede med 2 medlemmer og er nu oppe på 16. Volley kører desværre ikke helt. Der sættes penge til ved nogle af holdene, hvor andre giver overskud.

- Patrick, Badminton/tennis

Badminton har fået en ny træner David Hansen, der er træner sammen med Gerda. Der er 42 voksne, og 6 børn til Badminton. Der er stadig plads til flere.

Tennis havde en go start , med hele 25 personer til klargøring af banen.....men desværre ingen spillere i 2017,håber på medlemmer i 2018.

- Bent, Mountainbike

Mangler stadig 10% klargøring af sporet. Vældig populær aktivitet for tiden , der er ca 270 spor i Dk. Naturstyrelsen kommer og sørger for certificeringen af de forskellige kategorier, Blå,Grøn og Sort. De måtte ændre en del af sporet, pga en spætte rede. og så oplevede de i 2017 , at halvdelen af sporet blev ødelagt af skovnings maskiner.

Den 6/9 2017 havde de løb Syd Cup med 104 deltagere. I 2018 er det den 30/5.

Moutainbike er selvstændig forening under HFIF og har egen bestyrelse, og de har lige haft engen general forsamling, hvor der blev besluttet, at melde sig ud af HFIF. De ser stadig frem til samarbejde fremover. De har besluttet at gå med ved naturskolen i Kelstrupskov nye projekt,Naturcenter. Der består af, udvidelse med en udendørs hal til en bred vifte af aktiviteter. Selve Moutainbike foreningen, har fået lovning på en såkaldt blokhytte, ude i skoven , tæt på sporet. Men ser frem til et stadigt godt samarbejde, om aktiviteter, med HFIF i fremtiden. 

- Spørgsmål fra salen:

  ...... Flere unge har spurgt til håndbold.

Svar: Hvis der viser sig der er grundlag for et håndboldhold og der er en der vil træne, så er HFIF selvfølgelig klar til at stable det på benene.

...... Hva blev der til med volley?

Svar: Desværre viser det sig at der kun er mellem 2-6 spillere, i holbøl, men der er 8 i Rinkenæs, der kunne man evt. have et samarbejde. Træner Rasmus W der både træner i Holbøl,og Rinkenæs, og selv aktiv spiller i Tinglev, er åben for samarbejde. Der arbejdes på sagen.

- Bettina, gennemgang af rengskab.og mellemstal.

       bla . 2015   215 medlemmer

              2018   289 medlemmer

- Christian D , Formand for Grænseegnens friskole

Rigtig glad for samarbejdet med HFIF.  Han på pegede at man skal huske på at, alle pengene til hallen kommer fra Holbøl, ingen offentlige tilskud. Det er noget man ka være stolte af i byen.

Lidt historie, allerede i 1992-1993 havde Holbøl ønske om en hal, på stadion, men blev afvist af kommunen. I 1995 prøvede de igen , og blev atter afvist, men de fik lov til at gennemføre deres anden prioritet, udendørs tennisbane. Så Tennisbanerne i holbøl blev bygget i 1995.

- Patricik, gennemgang af vedtægtændringerne

De blev alle godkendt, man ka se de nye vedtægter på HFIFs hjemme side.

- Patrick, indkommende forslag.

Der var ingen nye indkommende forslag

- Patrick, valg til bestyrelsen

Ny formand, på valg er Natalie, ingen modkandidater, Natalie blev valgt.

Natalie præsenter kort sig selv, og peger efterfølgende på Patrick som næstformand. Han vil bliv valgt ind ved næst-kommende Bestyrelsesmøde.

Øvrige på valg er :

Kasserer, Bettina genvalgt

Fitness, Stefanie genvalgt

Festudvalg, Jacob Hansen blev valgt

Dilletant:     Jacob Hansen blev valgt

Revisor: Thorkild genvalgt

- Eventuelt.

Dilletant  kalder deres anden forstilling for pensionist forestilling, det ønskes ændres til ekstra forstilling.

Der ønskes Spejle i fitness, der er fundet en løsning og der arbejdes på sagen 

Evt. rabat ved mellem af to hold. Bestyrelsen vil snarest komme med at udspil herom.

Christian D.  påpeger at der er Byfest udvalgs møde den 20/2 kl 19 på friskolen. Er stolt af samarbejdet mellem skolen og HFIF ang, trænerspirer. Og der skulle lyder en stor hilsen fra skolen til den nye formand Natalie og bestyrelsen, og skolen ser frem til et godt samarbejde.

- Natalie, gaver og stor tak til de afgående formænd

Susanne L stopper delvist i gymnastik, efter en kæmpe indsats. Hun er stadig aktiv i fritidsrådet i Aabenraa kommune.

Jeanett stopper i bestyrelsen, festudvalg og dilletant, men fortsætter aktivt i dilletant

Bent stopper i bestyrelsen

Lisett stopper i bestyrelsen og festudvalg

Stor tak til alle, for deres kæmpe indsats.

- Natalie

Takker for go ro og orden til generalforsamlingen, og efterlyser inspiration til HFIFs 100års jubilæum. Gerda T har de gamle protokoller til rådighed, fra den gang det hele startede.

Jacob H sender sedler rundt på bordene, så de fremmødte kan komme med gode forslag til jubilæet.

Så er der kaffe og kage

HHS  

Holbøl Foredrags- og Idræts Forening | 6340 Kruså | holbol.hfif@gmail.com