SPONSORATER OG FONDS DONATIONER
Alle foreninger er afhængige af støtte. Støtten kan have flere forskellige former og alle er meget velkomne - for det at drive en forening koster meget, både rede penge - men også den uvurderlige arbejdsindsats der leveres af alle frivillige.

Vi vil på denne side forsøge at beskrive eller i det mindste nævne alt, hvad der gives til HFIF - på den ene eller anden måde.

 
2018

LAG - Lokale Aktions Grupper

190.163,13 kr Til nyt gymnastikudstyr, som kan anvendes til en springgrav i sportshal.


Sønderhav & Omegns Mødehus Legat
Bidrag på op til kr. 10.000,- til dækning af udgifter til indsamling af historisk materiale i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2019.

DGI / DIF Foreningspulje
47.364 kr til en ny Airtrack

Aabenraa Havn
Spillertrøjer til fodboldholdet 
Holbøl Foredrags- og Idræts Forening | 6340 Kruså | holbol.hfif@gmail.com