Alle foreninger er afhængige af støtte. Støtten kan have flere forskellige former og alle er meget velkomne - for det at drive en forening koster meget, både rede penge - men også den uvurderlige arbejdsindsats der leveres af alle frivillige.

Vi vil på de følgende undersider forsøge at beskrive eller i det mindste nævne alt, hvad der gives til HFIF - på den ene eller anden måde.
 
Holbøl Foredrags- og Idræts Forening | 6340 Kruså | holbol.hfif@gmail.com